недеља, 03. јун 2018.

KRATKA PAMET BUDALA

Svojevremeno je započet Projekat Plavi zrak, koji je trebao da se aktivira 21. 12. 2012.godine, kada su veliki naučenjaci mislili da će da dođe do smaka sveta.
Da vas podsetim:

"Sve se vise na TV-u na raznim inostranim kanalima, kao i na internetu moze videti datum 21.12.2012. godine. Indirektno i pritajeno, svet se sprema na dogadjaje koji bi tada verovatno usledili. Da li ce to biti istina-ostaje da vidimo kada za to dodje vreme.
Uglavnom, sigurno je da ovim svetlom iz pozadine vladaju bogati bankari porodica Rotschild, Rockefeller, Habsburg, itd. Svedoci smo da se tezi ka globalizaciji sveta: jedna vlada, jedna vojska, jedna valuta...
Za datum koji sam naveo, prica se da se sprema realizacija projekta koji je izradila NASA pod nazivom Blue Beam (Plavi Zrak), kada ce se preko satelita projektovati holografske slike Isusa, Muhameda, Krišne...u zavisnosti od lokacije na zemlji, a ljudi bi trebali da cuju obracanje "boga" na svom maternjem jeziku (ovo ce se postici emitovanjem preko veoma niskih frekvencija pomocu HAARP kompleksa smestenog na Aljasci). I tako dalje, i tako dalje...Sledi jedan tekst, pa neka svako prosudi o njemu kako oseca:

PROJEKAT „PLAVI ZRAK“ (PROJECT BLUE BEAM)

Sraman NASA projekat Plavi Zrak (Blue Beam Project) sastoji se od četiri različita koraka radi implementacije religije novog doba(new age religion) sa antihristom na čelu. Moramo imati na umu da religija novog doba predstavlja temelj za novu svetsku vladu, bez čega je diktatura novog svetskog poretka u potpunosti nemoguća. Ponoviću vam sledeće: Bez opšteg verovanja u religiju novog doba, uspešnost projekta novog svetskog poretka biće nemoguća! Zato im je projekat „Plavi Zrak“ toliko važan, ali od ovog momenta više ga ne mogu skrivati od očiju javnosti.
Prvi korak tiče se poništavanja svih arheolopkih znanja. Ovo će biti povezano sa pojavom svih veštački izazvanih zemljotresa na pojedinim precizno izabranim lokacijama na planeti gde će, kako se može pretpostaviti, nova otkrića konačno pokazati svim ljudima da su grešili u svim fundamentalnim religijskim doktrinama. Ovaj falsifikat biće iskorišćen da sve nacije veruju da su njihove religijske doktrine pogrešno shvaćene i pogrešno interpretirane vekovima. Psihološke pripreme za ovo već su počele, a prvi korak predstavljao je film, "2001: A Space Oddessy;" serija „Zvezdane staze“, i "Ratovi zvezda" u kojima su teme invazije iz svemira i ujedinjenje svih nacija radio odbrane od napadača. Poslednji film, "Park iz doba Jure," bavi se teorijama evolucije i tvrdnjama da je Božja reč lažna.
Ono što je važno u razumevanju prvog koraka jeste to da će zemljotresi pogoditi različite delove sveta i to tamo gde su naučna i arheološka učenja upućivala na to da su tamo sahranjene neke misteriozne tajne. Ovim vrstama zemljotresa, naučnicima će biti omogućeno da ponovo otkriju ove misteriozne tajne radi diskreditovanja svih fundamentalnih religijskih doktrina. Ovo je početak priprema za plan namenjen čovečanstvu jer oni žele da ponište verovanja svih Hrišćana i Muslimana na planeti. Da bi ovo sproveli u delo, potreban im je lažan „dokaz“ iz prošlosti koji će dokazati svim narodima da su njihove religije bile pogrešno tumačene i razumevane.
Drugi korak obuhvata „svemirsku predstavu“ velikih razmera sa trodimenzionalnim optičkim hologramima i zvukovima, laserskom projekcijom višestrukih holografskih slika ka različitim delovima sveta, gde bi se, u zavisnosti od lokacije, primala različita slika u skladu sa dominantnim religijskim nacionalnim verovanjima koji preovladavaju na tom području. Ovaj novi „božiji“ glas moći će se čuti na nekoliko jezika. Da bi ovo razumeli, moramo se malo pozabaviti različitim tajnim službama i njihovim istraživanjima realizovanim u poslednjih 25 godina.
Sovjeti su razvili napredan računar, koji su čak i izvozili, i u njega uneli fizičko-psihološki zapis zasnovan na njihovim ispitivanjima anatomije i elektro-mehaničke kompozicije ljudskog tela, kao i studije električnih, hemijskih i bioloških karakteristika ljudskog mozga.
Ovi računari opremljeni su, u istoj meri, sa jezicima svih ljudskih kultura i njihovim značenjimma. Dijalekti svih kultura ubačeni su u računare preko predaje sa satelita. Sovjeti su počeli da uvode računare sa objektivnim programima kao što su oni koji se tiču novog Mesije - Spasitelja. Izgleda da su Sovjeti takođe – narod novog svetskog poretka – pribegli samoubilačkim metodama ka ljudskom društvu dodeljivanjem talasnih dužina elektronskim putem za svaku osobu i svako društvo i kulturu da bi podstakli suicidne misli ukoliko se osoba ne povinuje propisima novog svetskog poretka.
Postoje dva različita aspekta drugog koraka. Prvi je „svemirska predstava“. Odakle potiče svemirska predstava? Svemirska predstava, holografske slike viće korišćene zajedno sa simulacijom okončanja sveta tokom koje će svim narodima biti prikazane scene koje će ih naterati da potvrde proročanstva i dešavanja. Ovo će biti projektovano sa satelita na sloju natrijuma koji se nalazi na oko 60 milja iznad zemlje. Povremeno smo svedoci testiranja, a koje oni nazivaju NLO-i ili „leteći tanjiri“. Rezultat ovih promišljenih predstava biće da se svetu prikaže novi „Hrist“, novi spasitelj, Matreya, a u svrhu trenutne implementacije nove svetske religije. Podmetanje će se izvršiti svetu koji ništa ne sumnja. "Čak i najučeniji biće zaslepljeni." Projekat poseduje savršenu sposobnost pojedinih naprava da podignu uvis veliki broj ljudi, kao u zanosu, i koje će nestati u nepostojeću Zemlju Nedođiju. Svedoci smo ispitivanja ovih uređaja prilikom otmice ljudskih bića od strane tajanstvenih malih zelenih vanzemaljaca, koji izvlače ljudi iz njihovih postelja i kroz prozor ih ubacuju u „svemirske brodove“ koji čekaju napolju.
Proračunati otpor ka univerzalnoj religiji i novom spasitelju i narednim svetim ratovima rezultiraće gubitkom ljudskih života u nezamislivoj razmeri koja nikada nije viđena u ljudskoj istoriji. Projekat „Plavi zrak“ (Blue Beam Project) izdavaće se kao ispunjenje opšteg proročanstva starog i poznatog događaja koji se odigrao pre 2.000 godina. U načelu, iskoristiće se nebo kao bioskopski ekran (sloj natrijuma na visini od oko 60 milja) dok u svemiru locirani sateliti pomoću lasera generišu simultane slike ka četiri strane sveta na svakom jeziku i dijalektu u zavisnoti od regiona. Ovo se čini u vezi religijskog aspekta novog svetskog poretka i predstavlja prevaru i obmanu velikih razmera. Računari će koordinisati satelite, a softver koji je već spreman pokrenuće svemirsku predstavu.
Holografske slike zasnovane su na približno identičnim signalima koji se kombinuju radi stvaranja slike ili holograma sa perspektivom dubine koja je podjednako primenljiva ka akustičnim talasima ekstremno niskih frekvencija (3-30 Hz, talasne dužine od 100.000-10.000 km), veoma niskih frekvencija (3-30 Khz, talasne dužine 100-10km) i niskih frekvencija (30-300 KZh, talasne dužine 10-1 km) kao i optičkim pojavama. Preciznije, predstava će se sastojati od višestrukih holografskih slika u različitim delovima sveta, gde će svako primati različitu sliku u zavisnosti od naroda i religije koja se nalazi u datom regionu. Niti jedna pojedinačna oblast neće biti izostavljena. Sa kompjuterskom animacijom i zvukovima koji se javljaju radi podražavanja osećaja dubine prostora-svemira, začuđeni vatreni sledbenici različitih vera ubediće sebe da se njihov spasitelj vratio. Zatim će se projekcije Isusa, Muhameda, Bude, Krišne, itd, sjediniti u jedno nakon ispravnih tumačenja tajni i otkrovenja koje će se obelodaniti. Ovaj jedan bog će, u stvari, biti Antihrist, koji će objasniti da su različite svete knjige pogrešno razumevane i tumačene, a da je stara religija kriva za to što su braća i narodi međusobno ratovali, pa se prema tome stare religije trebaju ukinuti da bi se otvorio put ka stvaranju svetske religije novog doba, predstavljajući boga antihrista kojeg su oni pre toga videli.

Naravno, ovaj veličanstveni pozorišni falsifikat rezultiraće nestajanjem društvenih i religijskih razlika u velikom obimu, svaki narod optuživaće onaj drugi za prevaru, oslobađajući milione programiranih verskih fanatika kroz demonsku posesivnost u razmeri koja nikada pre nije viđena.

Pored toga, ovaj događaj odigraće se u vreme apsolutne političke anarhije i opšteg meteža stvorenog pod utiskom katastrofe svetskih razmera. Ujedinjene Nacije čak planiraju da koriste Betovenovu „Pesmu radosti“ kao himnu za uvođenje jedne svetske religije novog doba. Ukoliko ovu svemirsku predstavu stavimo u paralalu sa programom zvezdanih ratova, dobićemo ovo: kombinaciju elektromagnetskog zračenja i hipnoze koji su već predstavljali predmet intenzivnih istraživanja. Na primer, 1974. godine, istraživač G. F. Shapits, rekao o jednoj istraživačkoj pretpostavki da, "...u ovom ispitivanju biće prikazano da izgovorene reči hipnotizera mogu takođe biti neposredno konvertovane u elektromagnetnu energiju i usmerene ka podsvesnim delovima ljudskog mozga bez upotrebe bilo kakvih mehaničkih sredstava za primanje poruke, i bez toga da osoba koja je izložena takvom uticaju ima priliku da svesno primi informaciju. Može se očekivati da racionalno ponašanje bude razmatrano kao njihova slobodna volja." Bilo ko ko se bavio istraživanjem takozvanog „kanališućeg“ fenomena mogao bi sada da uze u razmatranje oblast ovog ispitivanja. Može se primetiti da je došlo do velikog razvitka onih koji kanališu s obzriom na istraživanja koja su sprovedena. Prosto je neobično koliko su slične njihove poruke, bez obzira na tvrdnju koji entitet predstavlja njihov izvor božanske vodilje. To bi navelo bilo kojeg pojedinca da uzme u obzir kredibilitet kanalisane informacije koje bi trebalo uvideti i kritički oceniti odakle potiče poruka koja se prima i odakle poruke koje se primaju potiču, kao i da li su poruke u saglasnosti sa novim svetskim poretkom. Časopis Sydney Morning objavio je 21. Marta 1983. Godine članak koji objavljuje da su Sovjeti izvršili napad na ljudski um, a članak je objavio strani urednik, doktor Nathan Abnuengy, profesor asistent sa poljoprivrednog fakultata u Aziji. Ovaj članak govori o Sovjetima koji su stvorili superkompjuter o čemu je prethodno bilo reči i što predstavlja veoma važnu stvar jer ove vrste računara mogu biti pokrenute preko satelita kroz svemirski prostor. Računari su snabdeveni bazom podataka od nekoliko različitih jezika i njihovim značenjima, dijalektom svih ljudi koji su radili na programima ovog računara. Međutim, mi više ne govorimo o Sovjetima, već govorimo o Ujedinjenim Nacijama, miljeniku novog svetskog poretka, koji snabdeva računare sa neophodnim podacima.

Tvrdim da je moguće da osoba koja je stvorila ovaj program za globalnu kontrolu misli može prodati program nekoj organizaciji i da pri tome neće biti svesna da kupac može koristiti program i podatke radi porobljavanja ljudske vrste. Samo zamislite koliko daleko su oni napredovali u vreme kada je članak objavljen! Napredak tehnika podstiče nas ka trećem koraku projekta „Plavog Zraka“ koji ide zajedno sa telepatski i elektronski unapređenom dvosmernom komunikacijom gde će prethodno naveden tri vrste elektromagnetnih talasa dopreti do unutrašnjosti uma svake osobe, ubeđujući svakog od njih da im se bog obraća iz dubina njihovih duša. Takvi zraci sa satelita snabdeveni su memorijama računara u kojima se čuva ogroman broj podataka o svakom ljudskom biću na planeti i njihovim jezicima. Zraci će se zatim ispreplesti sa njihovim prirodnim razmišljanjem radi oblikovanja onoga što nazivamo kao ekspanzivna veštačka misao. Ta vrsta tehnologije razvijala se od 70-tih godina, da bi tokom 90-tih istraživači povukli paralalu između ljudskog mozga i računara. Informacija je ubačena, obrađena i integrisana, a zatim se nakon toga formuliše radnja.

Kotrolori uma manipulišu informacijama na isti način kao što i računar to čini sa podacima. Januara 1991. godine,Univerzitet u Arizoni bio je domaćin konferencije pod nazivom, "Seminar o naprednim istraživanjima NATO organizacije na tekuće i iznenadne pojave i biomolekularne sisteme."

Šta to tačno znači? To znači sledeće: Gledamo u jedan dokument koji je izložen na konferenciji i koji ističe različite stavove u odnosu na razvojne projekte o kojima se diskutuje svo vreme. To je, u stvari, protest i mlako upozorenje prisutnih naučnika u vezi potencijalne zloupotrebe istraživačkih otkrića.
Njihova otkrića, naravno, utvrdila su da su Sjedinjene Države već razvile komunikacionu opremu sa kojom može učiniti da slepi vide, gluvi čuju, a sakati hodaju. Moguće je u potpunosti ukloniti bol bez upotrebe lekova, anestetika ili hirurških intervencija. Ne govorim o naučnoj fantastici. Čovek može da zadrži sve svoje sposobnosti do trenutka svoje smrti. Ova komunikaciona oprema zavisi u potpunosti od novog načina posmatranja na ljudski mozak i neurološko-mišićne sisteme i pulsiranja zračenja na veoma niskim frekvencijama. Neka od ove opreme ovog trenutka je operativna unutar agencija CIA i FBI. Nikada neće biti korišćena da slepi progledaju, gluvi čuju i sakati prohodaju jer it is je politika Džordža Buša i njegovih poslušnika da stvore nov svetski poredak.
Nova komunikaciona oprema koristi se za mučenje i ubistvo osoba koje odgovaraju profilima koji su nametnuti populaciji u vezi terorista; da bi se mučili i ubijali građani koji pripadaju organizacijama koje promovišu toleranciju i mir i razvoj u Centralnoj AMerici; da bi se mučili i ubijali građani koji pripadaju organizacijama koje se protive razvoju i razmeštanju nuklearnog oružja i stvaranja rase slepih robova kulta, ili kao se popularnije nazivaju "mandžurski kandidati."
Eksperimenti u inostranstvu vrše se na taocima koje drže Sjedinjene Države i Kanada, Velika Britanija, Australija, Nemačka, Finska i Francuska.
Pored toga, postoji niz bizarnih samoubistava među britanskim kompjuterskim naučnicima, od koji su neki bili povezani sa mornaricom Sjedinjenih Država. Da li bi vlade, korporacije ili psihijatri dobrovljno promovisali takav horor u današnjim vremenima? Odgovor je prilično očigledan, "Da." Vladine službe i korporacije koje rade zajedno sa njima na uspostavljanju novog svetskog poretka pripremljeni su da promovišu bilo šta što će im pomoći u dostizanju cilja sveukupne društvene kontrole. Pitanje je zašto: zbog jedne stvari, ukoliko plašite javnost i činite ih da se plaše za svoju bezbednost, ta ista javnost će vam dozvoliti da primenite praksu drakonskog kriminalističkog zakona, razoružate ih i zadržite obimne zapise o njima i zatim će vam reći da je sve što žele da ih zaštitite, naravno.
Kao drugo, ovim se unapređuje raspadanje demokratskih oblika političkih sistema i vodi društva ka alternativnim metodama političke ideologije. Naravno, alternativa je već isplanirana. Ona se naziva novi svetski poredak i neće u srcu imati brigu za vašu bezbednosti ili interese. Kao što je Džordž Buš rekao: "Čitajte mi sa usana." Strah je oduvek bio korišćen da bi moćna elita kontrolisala i potčinjavala mase. Stara poslovica, zavadi pa vladaj trenutno se realizuje širom sveta radi omogućavanja da se svako plaši za svoju ličnu bezbednost i da bude sumnjičav prema svakom drugom. Ovo je takođe kontrola uma.
Da bi se išlo dalje u pogledu nove tehnologije koja predstavlja osnovu NASA-inog projekta Plavog Zraka, potrebno je da razmotrimo ovu izjavu psihologa James V. McConnell koji je objavljen 70-tih godina u izdanju časopisa Psychology Today. On je rekao, "Došao je dan kada možemo da kombinujemo gubitak čula sa hipnozom i na podmukao način manipulišemo nagrađivanjem i kažnjavanjem da bi povećali apsolutnu kontrolu nad ponašanjem pojedinca. Zatim će biti moguće dostići veoma brzu i visoko efikasnu vrstu pozitivnog ispiranja mozgova koje bi nam omogućilo da napravimo dramatične promene u ponašanju i ličnosti pojedinca."
Sada, kada govorimo o bilo kojoj vrsti zračenja i telepatski i elektronski pojačane komunikacije, vrstama zraka koje utiču na memoriju računara koji čuvaju obimne podatke o čovečanstvu, ljudskim jezicima i dijalektima,i kada govorimo da će ljudi biti dovedeni do tačke da toga da mu se bog obraća direktno iz njegove duše, mi mislimo na vrstu tehnologije i takvu vrstu razmišljanja koju priznaju isti psiholozi: trebalo bi da od rođenja budemo obučeni da radimo ono što društvo želi umesto da želimo da uradimo nešto za sebe; ovo iz razloga jer oni imaju tehnologiju koja može ovo da čini, nikome ne bi trebalo da bude omogućeno da poseduje svoju vlastitu ličnost.
Ova izjava i ove ideje su važne jer to je osnovno učenje Ujedinjenih Nacija da niko ne sme da poseduje svoju ličnost. A isti taj psiholog tvrdi da niko ne sme da govori o vrsti ličnosti koja se na taj način postiže i da ne postoji razlog i pravo da odbijete novu ličnost, ukoliko se vaša ličnost smatra „antidruštvenom“. Ono što je bitno u ovom priznanju jeste da će novi svetski poredak biti uspostavljen preko trenutnog sistema,što znači da će stari način razmišljanja, ponašanja i verovanja biti smatran „zastarelim“ kao pogrešan i da oni mogu to promeniti u jednom od kampova Ujedinjenih Nacija za zatvaranje da bi se uverili da će neko sa „antidruštvenim“ ponašanjem biti u potpunosti preobraćen tako da će ostali modifikovani pojedinci biti u mogućnosti da ispune potrebe i program rada novog svetskog poretka bez potrebe da se sazna prava istina. Da li bi ovo mogao da bude najveći projekat kontrole uma ikada? NASA projekat Plavi Zrak predstavlja primarni zadatak za apsolutnu kontrolu nad populacijom celokupne planete u novom svetskom poretku.
Predložio bih vam da pažljivo proučite ovu informaciju pre nego je odbacite kao zanesenjačko ludilo. Ukoliko idemo dalje sa različitim izveštajima koje smo predstavili, otkrivamo da tehnologija i operacije u vezi kontrole uma uključuju emitovanje na istim frekvencijama na kojima radi i ljudski nervni sistem, a čiji predajnik je napravljen od strane Loral Electro-Optical System iz Pasadene, Kalifornija. Loral, glavni preduzimač iz oblasti odbrane, prethodno je ugovorio istraživanje usmereno ka energetskom naoružanju čijim je prethodnim ispitivanjem rukovodio general Leonard Perez iz američkih vazduhoplovnih snaga. On se bavio ispitivanjima naoružanja koje bi moglo da vrši implantaciju poruka u umove neprijatelja i tom prilikom teralo vlastite trupe u nadljudske dela hrabrosti!
Uređaj koristi elektromagnetsko zračenje frekvencija reda gigaherca koje bi pulsiralo na izuzetno niskim frekvencijama. Koristi se za mučenje ljudi kako fizičko, tako i mentalno i to sa daljine. Za oružje ovog tipa smatralo se da se koristilo prilikom protesta britanskih žena protiv prisustva američkih krstarećih raketa stacioniranih u vazduhoplovnoj bazi Greenham Common tokom 70-tih godina.
Ovo oružje takođe se koristilo radi indukovanja smanjenja opšte čulne emitovanjem signala ka nervima slušaoca pri tako velikoj snazi da je dolazilo do blokade sposobnosti razmišljanja kod pojedinca ili grupe! Proces je koristio tehnologiju izuzetno niskih frekvencija i opisan je u različitim publikacijama ministarstva odbrane američke vojske, uključujući i jedan pod nazivom, " Elektromagnetni spektar i sukob niskog inteziteta," koji je napisao kapetan Paul E. Tyler, komandant sanitetske službe američke mornarice, a tu je i kolekcija pod naslovom, "Sukob niskog intenziteta i proglašavanje nove tehnologije," objavljena od strane pukovnika David G. Dean, iz američkog vazduhoplovstva. Dokument je objavljen 1984. godine a kolekcija je objavljena 1986. godine u časopisu Air University Press, vazduhoplovna baza Maxwell, Alabama.
Drugi pulsni mikrotalasni uređaj može emitovati zvučne signale direktno ka pojedincu dok je za ostale on nečujan. Tehnologija je veoma jednostavna i može se napraviti korišćenjem običnog policijskog radara. Mlaz mikrotalasa generisan od strane uređaja modulisan je u audio frekvencije i može emitovati poruke direktno u mozak. Sada se vraćamo NASA projektu Plavi Zrak. Emitovanje podsvesne dvosmerne komunikacije i slika iz dubine svemira odgovara u potpunosti takvoj vrsti tehnologije.
U svojoj knjizi, "Električno telo," pisac Robert Baker koji je nominovan za Nobelovu nagradu opisuje nizove eksperimenata koji su vršeni tokom 60-tih godina od strane Allen Frie gde je ova pojava demonstrirana u istoj meri kao i u kasnijim eksperimentima koji su vršeni 1973. godine na istraživačkom institutu Walter Reed Army od strane doktora Joseph C. Sharp koji se lično podvrgnuo ispitivanjima u kojima je dokazano da je mogao čuti i razumeti poruke koje su mu prenete u zvučno izolovanoj komori pputem puslnog mikrotalasnog audiograma koji predstavlja analogiju zvučne vibracije reči, a koja je bila usmerena u njegov mozak. Baker je zatim izjavio, "Takav uređaj očigledno ima primenu u tajnim operacijama koje se vode u cilju izluđivanja mete pomoću nepoznatih glasova ili upućivanjem nedetektujućih naredbi programiranom atentatoru." Sada zamislite kada budete čuli glas od novog svetskog spasitelja koji se obraća iz svemira svim razumnim ljudima na zemlji i koji bi mogao dati uputstva verskim fanaticima, mogli bi videti histeriju i društveno sakaćenje u obimu koje nikada nije viđeno na ovoj planeti. Nema te policijske snage na svetu, čak ni kombinovane,koja bi se mogla nositi sa neredima koji bi potom nastali! Knjiga iz 1978. godine, pod naslovom, "Mikrotalasni čujni efekat i njegova primena," koju je napisao James C. Lynn opisuje kako zvučni glasovi mogu biti emitovani direktno u mozak. Ova tehnologija mogla bi stvarno omogućiti slepima da vide i gluvima da čuju. Umesto toga, ovo je pretvoreno u naoružanje za porobljavanje sveta. Allen Frie takođe izveštava kako bi mogao ubrzati, usporiti ili zaustaviti otkucaje srca izolovanih žaba sinhronizacijom brzine pulsa mikrotalasnog mlaza sa samim srcem.
Prema Robert Baker-u, slični rezultati dostignuti su korišćenjem živih žaba, koji pokazuje da je tehnički izvodljivo proizvesti srčane napade sa zracima usmerenim da prodru u ljudske grudi. NAPOMENA PISCA: Autor ovog izveštaj i njegov kolega preminuli su od „srčanog napada“ u razmaku od nekoliko dana i to dok je jedan bio u Kanadi, a drugi u poseti Irskoj. Ni jedan ni drugi u svom životu nisu imali problema sa srcem. Trebalo bi da takođe da spomenem da doktor Baker NIJE učestvovao u takvom istraživanju. Demonstrirano je da se mlazovi usmerne elektromagnetne energije veoma visoke frekvencije mogu koristiti radi izazivanja značajne pometnje i mišićne aktivnosti ili izazivanja mišićne slabosti i letargičnosti. Mikrotalasi takođe mogu biti korišćeni za spaljivanje ljudske kože kao i da potpomognu efekat droga, bakterija i otrova na funkcionisanje celokupnog mozga. Ovi efekti otkriveni su od strane CIA 21. Septembra 1977. godine prilikom svedočenja pred podkomisijom Zdravstvenog i Naučnog istraživačkog centra Dr. Sidney Gottlieb.
Onaj ko je upravljao MK-Ultra programom u to vreme, bio je prisiljen da priča o žiži istraživanja agencije CIA radi pronalaženja tehnika aktivacije ljudskog organizma putem udaljenih elektronskih uređaja. Dakle, ovo je nešto što postoji upravo u ovom trenutku, nešto čime se bavilo na najvišem nivou, nešto što se može upotrebiti iz svemira i što može dopreti do svake osobe, na bilo kom mestu na licu zemlje. Ukoliko zađemo dublje u postupak kontrole uma nad ljudima, otkrićemo da je takva oprema i tehnologija korišćena radi uticaja na politiku u mnogo direktnijem smislu. Michael Dukakis, kandidat demokrata protiv Džordža Buša na izborima 1988. godine, bio je meta mikrotalasne tehnologije da bi se umanjjila njegova govornička sposobnost, a nakon ankete koja je pokazala da on predstavlja ozbiljnog protivnika Džordžu Bušu. On je takođe tvrdio da je oprema korišćena protiv Kitty Dukakis što je je po svemu sudeći, odvelo ka putu samoubistva.
U Diznilend svetu politika Sjedinjenih Država, predsednički kandidat sa problemima kao što su ovi, trebalo bi očigledno da izgubi trku ka Beloj Kući. Decembra 1980. godine, izdanje vojnog američkog časopisa „U. S. Army Journal“, nazvano vojnička revija (Military Review), članak pukovnika John B. Alexander, pod naslovom, "Novo mentalno bojište: Pogodi me mlazom, Spok," pruža daljnji uvid u tehničke mogućnosti raspolaganja kotrolerom. On piše, "Nekoliko primera pokazaće oblasti u kojima je postignut napredak. Prenošenje energije sa jednog organizma na drugi; mogućnost izlečenja ili oboljevanja na daljinu, na taj način uzrokujući oboljevanje ili umiranje od uzroka koji nije očigledan; prijavljena je i telepatska modifikacija ponašanja koja uključuje mogućnost izazivanja hipnotičkih stanja sa udaljenosti od 1.000 kilometara. Korišćenje telepatske hipnoze takođe sadrži veliki potencijal. Ova bi moglo bi da omogući agentima da budu duboko infiltrirani bez svesnog znanja da su programirani. U filmskom smislu, mandžurisjki kandidat živi, a ne treba mu čak ni telefonski poziv.
"Ostale tehnike za indukovanje misli se još uvek proučavaju. Ukoliko se dotera, ova mogućnost mogla bi omogućiti direktnu transferenciju misli putem telepatije sa jednog uma ili grupe umova na određeni slušalački cilj. Jedinstveni faktorjeste da primalac neće biti svestan da je mu je misao umetnuta sa spoljašnjeg izvora. Osoba će verovati da su misli originalne." Ovo je tačno ono o čemu govorimo. Treći korak u NASA projektu Plavi Zrak naziva se Telepatska Elektronska Dvosmerna Komunikacija. U članku pukovnika Alexandera dalje piše: "Ukoliko je moguće da veštačkim putem umetnemo misao u multigeničko polje putem satelita, kontrola uma nad celom planetom biće moguća ovog trenutka.
Jedini otpor pojedinca bio bi konstantno postavljanje pitanja obrazlaganja njegovih misli nasuprot toga da ne ide protiv svojih misli da ne bi bio smatrana osobom izvan ideoloških, verskih i moralnih okvira." Na kraju još jednom, mudro je razmotriti kako se televizija, reklamiranje, moderno obrazovanje i različite vrste društvenog pritiska koriste radi manipulisanja ovim okvirima. Kao što je rekao pukovnik Alexander u rezimeu njegovog članak Vojničke Revije, "Informacija ovih vrsta tehnologija koja je predstavljena ovde nekome bi zvučala smešno s obzirom da se ne uklapa u naše viđenje realnosti. Međutim, pojedini ljudi još uvek veruju da je svet ravan."
Ovog trenutka, ovo mnogo znači, jer ukoliko ljudi ne veruju da je ova vrsta tehnologije u ovom trenutku stvarna ili da predstavlja naučnu fantastiku, ti ljudi izlažu sebe velikoj opasnosti, jer u noći kada hiljade zvezda budu sijale u svemiru, tokom noći kada nov spasitelj bude predstavljen svetu oni neće biti spremni i neće imati vremena da se pripreme da spase sebe od takve tehnologije. Oni ne veruju da neće imati vremena da se pripreme.

Jedan interesantan link, koji mozda ima veze sa ovim:

Kod:

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2764647/Spiral-UFO-puts-Norway-in-a-spin.html"

Pošto od smaka nije bilo ni "s", morali su nečim drugim da plaše budale i idiote.
Servirali su im  Kemtrejlsi (Chemtrails).
U to veruje 98% budaletina i idiota na ovoj planeti.
Šta da vam radim, za većinu nema pomoći.

I još nešto...
Za vreme velikog rata napravljen je bojni otrov - iperit.
Pošto nije uništen, sada ga koriste u hemoterapiji... 
Ne ubija kancer, već hemoterapija.
 
U IME OCA I MAJKE I SINA
OSLOBOĐEN I SLOBODANсреда, 16. мај 2018.

POGREŠNO TUMAČENJE SIMBOLA - ZABLUDA ČOVEČANSTVA

Mnogi su kroz eone tumačili simbole koje su nam ostavili preci.
Nažalost, sve je pogrešno protumačeno.
Skoro, u razgovoru sa jednim poznanikom, prijatelj ne može da mi bude jer smo se sreli triputa u životu, baš sam dotakao tu temu.
Kaže on da je na čelu njegove grupacije arhangel Mihajlo!?
Da svi članovi moraju da se zakunu njemu, Mihajlu, na vernost,,,
Pitao sam ga da li zna ko je i šta personifikuje arhangel Mihajlo?
Normalno da nije znao, kao ni 99% čovečanstva što ne zna.
Mihajlo je personifikacija nebeskog tela Venere.
Venera je simbol Luciferke.
Simbol materijalnog, matere, majke, Dažboginje, đavolice.
To su simboli, ali ljudi treba da znaju kome se zaklinju i kome se kunu.
Jedan od glavnih objašnjvača Manly Palmer Hall - Tajna učenja svih epoha je sve pogrešno objasnio, ali religija je to prihvatila kao i sve tajne grupe.
Što su oni prihvatili i nije strašno, ali je strašno što su sve nametnuli čovečanstvu.
Mnogi se sa grozotom odnose prema ovom simbolu
a nemaju pojma šta on u suštini predstavlja.
Sigurno se sećate Mojsijevog štapa u sukobu sa dve zmije?
Toga se sećate... e pa ovaj znak to simboliše.
Postoje tri principa: pozitivan, neutralan i negativa, to simboliše ovaj znak.
To nam govori da sebe treba da dovedemo u neutralnost da bi smo "dobili krila" i Vazneli se.
Kada postanemo neutralni otvara nam se "svevideće oko"(omražemo u crkvama i kod vernika)
zloupotrebljeno od svih tajnih grupacija
a to oko, nakon primene rešenja gordijevog čvora, se otvara i propušta nas u "raj", u sledeću dimenziju.
U IME OCA I MAJKE I SINA
OSLOBOĐEN I SLOBODANпетак, 06. април 2018.

VREME, VREMEPLOV...

Mnogi pričaju o vremeplovu i njegovom postojanju.
O tome da može da se putuje kroz vreme mnogi su maštali, vršili eksperimente...
I...
Nisu uspeli...
Zašto?
Svi prenebegavaju činjenicu da vreme ne postoji, da je sve sada, u ovom trenutku.
Da je vreme samo odrednica našeg bitisanja u zemljanoj materiji - telu.
Zašto je nemoguće fizički stvoriti vremeplov?
Zato što su ljudi takvi kakvi jesu...
Zato što bi se postarali da izbrišu neke iz postojanja, da poremete neke sudbinske stvari...
Zato ne može.
Čuveni filadelfijski eksperiment, na koji se teoretičari zavere pozivaju kao na mogućnost putovanja kroz vreme, je budalaština.
Zlotvor Nikola Tesla je celog svog života radio na HAARPU, na podčinjavanju ljudske volje.
Kako se može putovati kroz "vreme"?
Vrlo jednostavno: na silu ili prirodnim putem.
Na silu, koristeći opojne droge, i prirodnim putem uz božiju pomoć.
Samo može astralom i nikako više.
Samo je jedan koji može na astralu da pomera stvari u fizičkom svetu, i on to zna i ne zloupotrebljava.
Formula za vremeplov je:
V= M(as) + M(du) * V(mi)
(as)= astral
(du)= duša
(mi)= misao
Zato nemojte da se zanosite vremeplovom i vremenom, jer vreme ne postoji, a samim tim ni vremeplov.
Već kada vam objašnjavam vreme, da vam pojasnim i zabludu akaši polja i kabale, za koju se vezuju i sveštenici SPC.
Nema podele na serafime, anđele i ostale beštije i andromoljce.
Vesica pices je totalni promašaj i zloupotreba geometrije.(pogledajte objašnjenje pi i fi u nekom od prethodnih pisanija).
Stupa se u kontakt, na astralu sa vašim astralom(duhom) iz predhodnih života. U nekom od predhodnih života ste bili dobri, a u nekom loši. Pa koga više slušate takvi ćete biti.
Ovi šupljoglavci što pričaju nakon kliničke smrti, da su bili u raju, su lažovčine.
U sledeću dimenziju idu samo čiste duše, jer oni u trenutku kliničke smrti, mogu samo da vide takozvanu četvrtu dimenziju, peti denzitet, i ništa više.
U sledeću dimenziju se prelazi isključivo primenom rešenja gordijevog čvora.

среда, 11. октобар 2017.

ZABLUDEPostavlja se pitanje: Ko i kako uči našu decu?
Roditelji, obrazovni ili religijski sistem?
Roditelji, najmanje.
Najveći uticaj imaju obrazovni i religijski sistem.
Čak su i roditelji učeni kroz taj sistem, a malo i od predaka.
Da se malo pozabavimo ovim nametnutim sistemima: obrazovnom i religijskom.
Do pre 300-400 godina narod je bio nepismen. Čak su i velmože bile nepismene iliti funkcionalno nepismene.
Vladari i njihove obitelji su imali nekakva znanja preneta sa kolena na koleno.
Đorđe Branković, alijas Leonardo da Vinci, je sve to promenio.
Uvedene su akademije, gde su polaznike obučavali alhemičari, i nastao je religijski sistem, gde su polaznike obučavali ezoteristi, vrači, šamani.
Oba sistema su lažna, al su postali neprikosnoveni – dogme.
Sve što se učilo bilo je lažno.
To je dovelo do opšteg haosa, da čak i današnja crkva podržava Darvinovu teoriju, a mnogi naučenjaci je odbacuju i podržavaju Boga.
Stanje apsurda, koje najviše odgovara dogmama.
Narod ne sme da progleda, da se upozna sa istinom, jer bi dogme, njihove vrhuške, izgubile svoje privilegovane statuse i sve benifitete, koji ti statusi nose sa sobom.
A gde je istina?
Istina je da je Majka stvorila bića od zemlje, da im je otac dao svoju dušu, a da ih je sin ogrnuo astralom(duhom).
Ali to narod ne sme da sazna i da shvati.
Zbog tih svih dogmatskih laži imamo apsurde.
Religije, u današnjem obliku, su nastale posle Berlinskog kongresa.
Tada su nastale rimokatolička(grčka), pravoslavna i islamska religija.
Ovo što dogme laprdaju a nekakvom ranom stvaranju je baš laprdanje.
SPC-u odgovara da su Nemanjići državotvorci i ustanovitelji Srbije, i proglasili su ih za svece, jer su nasledili bogatstvo Nemanjića(svi dvori su postali manastiri).
U dogovoru sa rimokatolicima i islamistima, podržavaju tu tezu, a ne mešaju se u druge dve religije.
Tako je došlo do toga da je Lazar proglašen za sveca, a on se borio na Kosovu Polju, protiv Srba iz Bosne, koje je predvodio srbski kralj – Tvrtko Kotromanić.
Turci nikada nisu postojali dok ih Srbi nisu stvorili.
To su potureni, kako su ih Srbi iz Srbije nazivali, jer su Srbi iz Bosne bili pravoverci.
Od tih pravoveraca je stvoren Islam.
Stvoreni su Turci.
Oni su naselili Sorabiju, južnu Srbiju.
Da su Turci vladali Srbijom i 50 godina, mi bi smo danas bili Turci i govorili bi turskim jezikom.
U Turskoj danas ima preko 10.000.000 Srba, i znaju svoje poreklo, a u Srbiji nema ni jednog Turčina.
Treba li veći dokaz od ovog?
Srbski stećci, krajputaši, u svim delovima sveta, od ekvatora ka severu, govore o tome da je sve to nekada bilo srbsko carstvo.
To niko ne može da pobije.
Srbski toponimi na tim prostorima svedoče o tome.
Treba li vam veći dokaz od toga za ovo što ja slovim?
U ime Oca i Majke i Sina
Oslobođen i slobodan